Wat is kindermishandeling?

Info voor volwassenen.

Kindermishandeling is een schokkend feit. Daarom praat men er liever niet over en sluit men vaak de ogen voor de werkelijkheid.

Men beseft meestal onvoldoende dat een mishandeld kind een geheim verdriet meedraagt dat het niet kan uiten in woorden, maar alleen in gedrag dat op één of andere manier 'anders' is.

Wanneer spreekt met van kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van lichamelijk, emotioneel, en/of seksueel geweld op kinderen, maar ook het onvoldoende voorzien in lichamelijke en/of emotionele behoeften.

Het omvat ondermeer:

 • Lichamelijke mishandeling
  slaan, trappen, afranselen, het toebrengen van brand- en snijwonden, schudden van een baby,...
 • Emotionele mishandeling
  treiteren, kleineren of uitschelden, te hoge eisen stellen, het kind altijd de schuld geven,...
 • Lichamelijke verwaarlozing
  een tekort aan noodzakelijke voeding, verzorging, kleding, onderdak,...
 • Emotionele verwaarlozing
  onvoldoende liefde, aandacht, geborgenheid,...
 • Nagebootste stoornissen
  bv. Het opzettelijk ziek maken van een kind door de ouder
 • Seksueel misbruik / incest
  een kind wordt betrokken bij, of gedwongen tot seksuele handelingen, die niet bij de leeftijd of ontwikkeling van het kind horen.

 

Kindermishandeling is een probleem dat op zowel korte als lange termijn ernstige gevolgen voor het kind veroorzaakt. Deze gevolgen kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn.
Het herkennen van een kind dat mishandeld wordt, is een eerste stap. Kennis van signalen en symptomen is echter niet voldoende. Eenieder die een vermoeden van kindermishandeling heeft, moet ook de moed hebben om een volgende stap te zetten.