Links

Info voor volwassenen.

Sites voor jongeren

Awel
<p>Awel is de nieuwe naam van de vroegere kinder-en jongerentelefoon. Je kan hier als kind of jongere gratis en anoniem bellen, mailen of chatten als je een vraag hebt.</p>
Gids voor kinderen en jongeren van 8 tot 16+j
<p>Informatieve site met allerlei thema&#39;s die jongeren aanbelangen: familie, school, internet, vrienden, je lichaam,..</p>
Het Belgische Kinderrechtencommissariaat
Toffe site met alle informatie over je rechten als kind en als jongere.
Jongerenadviescentra
Algemene site van de Jongeren Advies Centra (JAC's) waarop je meer informatie vindt over hun werking (gratis,anoniem,...)en waarvoor je bij hen terecht kan (allerlei thema's).
Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
Site voor kinderen die een ouder hebben met psychische problemen (KOPP)
Kinderen van ouders met alcoholproblemen
Informatieve site voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met alcoholmisbruik in hun gezin.
Kinderrechtswinkel
Goede site waar je met al je vragen rond je rechten als kind of als jongere terecht kan. Bekijk zeker ook het stukje FAQ -veelgestelde vragen!
Seksueel misbruik
<p>Informatief onderdeel van de website van Sensoa, met specifiek aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag</p>
Voor kinderen van ouders die drugs, alcohol of pillen gebruiken
<p>Op deze site vind je informatie en tips over hoe je kan omgaan met een mama of papa die drinkt</p>
Voor kinderen van ouders met psychische problemen
<p>Hier vind je enkele antwoorden op vragen die je kan hebben als kind van een ouder met psychische problemen.<br /> Je kan hier ook hulp zoeken of contact maken met lotgenoten.</p> <p>&nbsp;</p>

Informatie rond kindermishandeling

AUGEO Magazine over veilig opgroeien (NL)
<p>&nbsp;Bijzonder boeiend online magazine over veilig opgroeien. Je kan online artikels en interviews lezen uit vroegere en recente edities, steeds gelinkt aan het thema intrafamiliaal geweld. Er is ook een mogelijkheid tot e-learning voor hulpverleners.</p>
Family Justice Center - Veilig Thuis
<p>De koepelnaam voor de initiatieven rond de ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld in Vlaanderen is <strong>&lsquo;Veilig Thuis&rsquo;</strong> geworden.<br /> De algemene pagina &nbsp;geeft wat informatie weer over het algemene concept Veilig Thuis. Als je doorklinkt naar regio Antwerpen staat er meer informatie over de werking FJC Antwerpen en CO3. Ook regio Turnhout en regio Mechelen hebben een eigen pagina.</p> <p>&nbsp;</p>
Geweld en zwangerschap
Op deze site vind je meer uitleg over wat geweld tijdens de zwangerschap is en wat hulpverleners kunnen doen. Ook is er bruikbare informatie voor slachtoffers en plegers
Jeugdrecht
<p>Jeugdrecht.be is een bron van praktische, betrouwbare en relevante informatie over jeugdrecht.<br /> Deze site richt zich tot <strong>alle praktijkwerkers </strong>die vragen hebben over rechten van kinderen en jongeren.</p> <p>&nbsp;</p>
Meldpunt kinderporno
<p>Website van Childfocus waarop kinderpornografische websites kunnen gesignaleerd worden.</p>
Nederlands Expertisecentrum Kindermishandeling
Zeer informatieve site die vooral aandacht besteedt aan achtergronden en aanpak van kindermishandeling. Vooral interessant voor hulpverleners. Deze site wordt beheerd door het Nederlands Jeugd Instituut, het expertisecentrum voor jeugd en opvoeding.
Nederlandse site rond kindermishandeling
Zeer uitgebreide en kindvriendelijke site over het thema kindermishandeling. Vooral interessant voor kinderen, jongeren en mensen uit het onderwijs die educatief materiaal zoeken.
OCJ - Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
<p>Uitleg over &quot;verontrustende situaties&quot; en &quot;maatschappelijke noodzaak.&quot; Het OCJ is net zoals het VK een gemandateerde voorziening om te onderzoeken of in een gezin maatschappelijk noodzakelijke hulp nodig is.</p>
Veilig Thuis (Nederland)
<p>Zeer duidelijke nederlands website voor de aanmelding bij geweld in gezinssituaties, zowel voor slachtoffers, professionelen als bezorgde burgers.</p>
Vertrouwenscentra Kindermishandeling Vlaanderen
Deze site is een samenwerkingsproject tussen de verschillende vertrouwenscentra en Kind en Gezin. Je vindt hier informatie rond de werking van de vertrouwenscentra en rond het thema kindermishandeling.
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
<p>Website van onze collega&#39;s van het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel.</p>
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant
Website van onze collega's van het vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant
Voor familie van zedenplegers
<p>Website voor de familie van zedenplegers. De website biedt informatie aan kinderen, ouders en partners van daders van seksueel geweld.</p>

Andere interessante sites

Alcoholmisbruik
Site naar de Vlaamse hulpverleningsmogelijkheden voor mensen met alcoholverslaving.
Bubbels & Babbels
<p>Antwerps project rond drugverslaafde ouders met jonge kinderen. Zij hebben ook een consultfunctie voor hulpverleners.</p>
Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Het CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Op deze website vindt u alle CAW's in Vlaanderen.
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
Website over de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in Vlaanderen. Hier kan je terecht voor tijdelijke opvang van je kinderen (0-12 jaar) wanneer je gezin in moeilijkheden verkeert en de zorg voor de kinderen tijdelijk moeilijk is. Ook voor opvoedingsondersteuning kan je op de CKG's beroep doen.
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
<p>Informatieve site waar je informatie vindt over o.a. psychotherapie en de werking van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Er wordt ook aandacht besteedt aan de verschillende thema&#39;s waarvoor je bij een CGG terecht kan en je kan een lijst raadplegen van de CGG&#39;s in je buurt.</p>
Centrum voor Geestelijke Gezondheid regio Mechelen - DE PONT
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen - VAGGA
Child Focus
Childfocus helpt bij het opsporen van vermiste kinderen en strijdt tegen kinderpornografie. Via deze site kan je ook kinderpornografische materiaal op het internet melden.
Echtscheiding
Website van de Orde van Vlaamse Balies, met actuele en duidelijke info rond de echtscheidingswet.
Internationale Kinderrechtenorganisatie
Je weg vinden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
Theseas is een informatiesysteem waar je gratis kan zoeken binnen de verschillende diensten in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.
Jeugd en Seksualiteit
Informatie- en vormingsdienst rond relaties en seksualiteit bij jongeren. Deze dienst heeft een uitgebreid informatiecentrum met didactisch materiaal voor verschillende leeftijdsgroepen.
Jeugdonderzoek
Het JOP is een samenwerkingsverband tussen drie universitaire onderzoeksgroepen en heeft als centrale opdracht het bestaand jeugdonderzoek te inventariseren. Op deze site vind je allerlei info over onderzoek bij de jongerenpopulatie.
Kind en Gezin
Praktische en uitgebreide site met ondermeer allerlei informatie rond kinderverzorging en kinderopvang.
Klasse
Informatieve site voor jongeren, ouders en leerkrachten rond alles wat met school en onderwijs te maken heeft. Je vindt er via de zoekopdracht ook heel wat publicaties rond kindermishandeling.
Opvoedingstelefoon
Gratis opvoedingsadvies en informatie rond (eenvoudige) opvoedingsvragen.
Positief Opvoeden
Op deze website vind je meer informatie over Triple P, het positief opvoedingsprogramma dat wereldwijd gebruikt wordt in de aanpak van lichte tot matige opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren. Je kan her en der in de provincie individueel opvoedingsadvies vragen, of een lezing volgen of deelnemen aan een groepsprogramma met andere ouders. Het Triple P programma richt zich tot ouders die via positief ouderschap opvoedingsproblemen in hun gezin willen aanpakken, al dan niet met ondersteuning van hulpverleners.
Rake vragen - spreken met kinderen na traumatische gebeurtenissen
<p>Overzichtelijke site voor hulpverleners, gericht om hen meer te ondersteunen bij het inschatting van traumatisering bij kinderen en jongeren.<br /> &nbsp;</p>
Seksuele vorming
<p>Deze website is een onderdeel van Sensoa en bevat informatie voor leraars en begeleiders, die wegwijs zoeken in seksuele vorming voor kinderen en jongeren. Via deze weg krijg je een aanbod in lesmateriaal en mogelijke vormingen.</p>
Seksuele vorming
Op deze website vindt u achtergrondinformatie en lesmaterialen voor seksuele vorming in het onderwijs.
Sensoa
Sensoa is het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Je vindt hier informatie over seksueel misbruik, maar ook over oa ongeplande zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa heeft eveneens interessante publicaties voor ouders en opvoeders rond het thema seksuele opvoeding: "Over de grens? Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem" is een brochure die je via deze website kan downloaden. De brochure helpt ouders te beoordelen welk seksueel gedrag van hun kind wel en niet oké is.
Veilig surfen
Deze site helpt kinderen, ouders en jongeren om verantwoord met het internet om te gaan. Je vindt er ook informatie rond het installeren van een kinderslot op je computer, om het surfen naar bepaalde sites te beperken.
Vereniging voor alcohol - en andere drugproblemen
Koepelorganisatie van de Vlaamse diensten die werken rond alcohol en drugverslaving.
Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe websites.