Historiek

Info voor volwassenen.

In september 1979 wordt het Vertrouwenartscentrum 'Kind in Nood' Antwerpen (VAC) op initiatief van Prof. Clara R. opgestart. Het is het eerste centrum in Vlaanderen dat hulpverlening aanbiedt in situaties van kindermishandeling.

Prof. Clara werkte in het kinderziekenhuis "Good Engels". Hij kwam daar regelmatig in contact met kinderen die uitspraken deden of letsels vertoonden die kindermishandeling lieten vermoeden. Hij merkte dat er een grote nood was aan gepaste hulpverlening in situaties van kindermishandeling. Kindermishandeling was in die tijd immers nog erg taboe en heel moeilijk te benoemen.

Het Vertrouwensartscentrum had naast hulpverlening aanbieden ook de opdracht meegekregen om kindermishandeling op maatschappelijk vlak uit de taboesfeer te halen.

Na enkele jaren worden ook in de andere provincies Vertrouwensartscentra opgestart. K&G en de Vlaamse Gemeenschap engageren zich om het beleid voor deze verschillende centra verder uit te stippelen. Ondertussen is er in elke provincie één centrum gevestigd, onder de naam Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Op 31 januari 2013 ging Dr M. Michiels op pensioen.

Ze was de allereerste Vertrouwensarts in Vlaanderen. Ze heeft zich gedurende 34 jaar hard ingezet om, samen met haar team van het VKA, kinderen en hun gezinnen in mishandelingsituaties te helpen. We danken haar voor haar jarenlang engagement tav de zwaksten in onze samenleving!