Wat doen wij?

Info voor jongeren.

Het vertrouwenscentrum

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is een centrum waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik. 

Op het VK werkt een team van maatschappelijke werkers, psychologen, pedagogen en artsen. Elke situatie die op het VK wordt aangemeld, wordt in dit team besproken.
Een belangrijke opdracht van het VK is om samen met de gezinsleden en betrokken hulpverleners te werken aan een veilige thuissituatie voor ieder kind/jongere. 

 

1712

Het kan zijn dat er niemand is om mee te praten of dat je niemand vertrouwt. Je kan dan ook telefonisch contact opnemen met de Hulplijn 1712 - Misbruik, Geweld en Kindermishandeling. Dit kan gratis en anoniem. Men luistert er naar je verhaal en zoekt samen met jou wat je zou kunnen doen.
Er is een chat mogelijkheid voor kinderen en jongeren waar je voor een anoniem gesprek of met vragen terecht kan.

Praten helpt. 

Je zorgen zijn niet weg door te praten, maar je hebt een eerste belangrijke stap gezet om je geheim te doorbreken. 

 

Het team van hulpverleners van het VK vormen zich regelmatig bij rond de problematiek van kindermishandeling en hebben een medisch beroepsgeheim.