Is het jouw schuld?

Info voor jongeren.

Kindermishandeling is nooit jouw schuld!

Toch weten we dat kinderen die mishandeld worden, dikwijls denken dat het wel hun schuld is, dat ze stoute kinderen zijn.

Soms zeggen de volwassenen dat ook tegen hen: 'als je niet zo'n vervelend kind was, moest ik je niet opsluiten' of 'kinderen die niet luisteren, verdienen een pak slaag'. Je gaat dan erg je best doen om 'braver' te zijn, en je hoopt dat het morgen zal stoppen.

Dus: kindermishandeling is NOOIT jouw schuld!