Werking Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Info voor hulpverleners.

Hulp bieden

Een Vertrouwenscentrum tracht hulp te bieden in situaties van kindermishandeling. De bedoeling is om de mishandeling bespreekbaar te maken met de ouders/plegers en hulp te starten waarbij het kind centraal staat. De veiligheid van het kind is een prioriteit.

Bespreekbaar maken van kindermishandeling

Het bespreekbaar maken van de mishandeling kan een crisissituatie binnen het gezin uitlokken. Een crisis is vaak de eerste aanzet tot verandering. Het VK wil daarom zo snel mogelijk de verschillende gezinsleden spreken. We trachten een volledig beeld te krijgen van het gezin, o.a. de schade die aangericht is bij het kind, of er een sociale netwerk bestaat (personen rond het gezin), welke de problemen van de ouders zijn, enz.

Opvolging

Kindermishandeling wordt door het VK gezien als een ernstig gevolg van het 'niet goed functioneren' van een gezin. Hierdoor gebeuren in het gezin dingen die niet door de beugel kunnen, die zelfs strafbaar zijn. Het is belangrijk dat we met de ouders en met de kinderen individueel gaan zoeken hoe het zover is kunnen komen. Later gaan we vaak gesprekken voeren met verschillende gezinsleden samen. Deze gesprekken verlopen vaak niet gemakkelijk omdat een gezin ingewikkeld in elkaar zit. Door met verschillende methodes en met verschillende mensen (o.a. arts, psycholoog, maatschappelijk werker,...) te werken, ontwarren we gaandeweg de knopen. Dit betekent dat we met het hele team bekijken welke interventies en/of therapeutische methodes aangewezen zijn in het gezin. Op die manier proberen we aan gezinnen, eventueel aan hulpverleners, een goede diagnose van de situatie te geven en zoeken we naar een goede manier om met dit kind/ouders/pleger verder te werken.

Het team van hulpverleners van het VK vormen zich regelmatig bij rond de problematiek van kindermishandeling en hebben een medisch beroepsgeheim.