Boeken

Info voor hulpverleners.

Child Abuse


Dit engelstalige boek bundelt recente wetenschappelijke informatie in de beschrijving en behandeling van kindermishandeling, zowel uit Europese als Amerikaanse hoek. Het boek behandelt de ontwikkeling van verschillende tendenzen in het denken over kindermishandeling en biedt informatie over recente onderzoeken.
Auteur(s):
Brian Corby
Uitgever:Open University Press
Jaar:2005
ISBN:97 8033521 764 9
Aantal pagina's:312

Doktertje spelen? Over lichamelijkheid en seksualiteit bij jonge kinderen


In dit boek trachten de kindertherapeuten van ons centrum (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen) een antwoord te bieden op de vele vragen die we jaarlijks krijgen van kleuterscholen en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Zij krijgen vaak te maken met situaties waar seksueel gedrag tussen jonge kinderen, vragen oproept bij volwassenen. Wat is gepast, wat niet? Hoe moet dit gedrag begrepen worden? Hoe reageren naar ouders en kinderen? Dit boek hoopt een houvast en leidraad te zijn voor de praktijk.
Auteur(s):
Bieke Detavernier, Marina de Beuckelaer, Stein de Sterck, Inge Vanderstraete en Anja van Looveren
Uitgever:Acco
Jaar:2013
ISBN:97 8903349 318 8
Aantal pagina's:160

Er zijn geen namen voor


Jongens als slachtoffer van seksueel misbruik. In opdracht van de Stichting Mannen tegen Seksueel Geweld geschreven boek om de gevolgen voor jongens en mannen die seksueel misbruikt zijn zichtbaar te maken en het taboe en de misvattingen over dit misbruik te doorbreken.
Auteur(s):
Jos van den Broek en Joost Heinsius
Uitgever:Ambo
Jaar:1991
ISBN:97 8902631 135 2
Aantal pagina's:114

Families onder druk. Huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen


In dit boek onderzoekt antropoloog Ibrahim Yerden huiselijk geweld onder Marokkaanse en Turkse families in Nederland. Zowel plegers als slachtoffers komen uitgebreid aan het woord over het geweld binnen hun gezin. Alle vormen van huiselijk geweld komen aan de orde.
Auteur(s):
Ibrahim Yerden
Uitgever:Van Gennep
Jaar:2008
ISBN:97 8905515 947 5
Aantal pagina's:224

Getekend: kindermishandeling


Dit boek behandelt de diverse vormen van kindermishandeling: met hun incidentie, achtergronden en signalen. De link tussen hersenen en trauma wordt duidelijk besproken. En de impact van kindermishandeling op de ontwikkeling van het kind komt uitgebreid aan bod.
Auteur(s):
Peter Adriaenssens
Uitgever:Lannoo
Jaar:2009
ISBN:97 8902096 558 2
Aantal pagina's:128

Geweldloos verzet in gezinnen


Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig ouder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Met regelmaat wordt gepleit voor een 'hardere' aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van geweldloos verzet. Het boek bevat een praktische handleiding met veel voorbeelden en heldere instructies voor het begeleiden van ouders/opvoeders. Daarmee kunnen zij de principes van geweldloos verzet direct in praktijk brengen.
Auteur(s):
Haim Omer
Uitgever:Bohn Stafleu van Loghum
Jaar:2007
ISBN:97 8903135 123 7
Aantal pagina's:204