• Bij ons kan je altijd terecht.

    Als kind, als volwassene... wij zijn er voor je.

Praten over kindermishandeling is niet makkelijk.

Vaak weet je niet waar je met je bezorgdheden terecht kan.

Ben je zelf slachtoffer, toevallige getuige, buur, vriend, kennis of familielid en maak je je zorgen dat een kind of jongere wordt verwaarloosd, mishandeld of misbruikt, bel dan naar het Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling op het gratis nummer 1712.
Je kan er elke werkdag tussen 9u en 17u terecht met je bezorgdheid.

Je kan ook anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker van Nupraatikerover. Klik hier voor meer info

We zijn er voor je

Kindermishandeling betekent dat je ouders of andere grote mensen je pijn doen, je pesten of je aanraken op plaatsen waar je dit niet leuk vindt.

Kindermishandeling kan ook betekenen dat grote mensen niet goed voor je zorgen of dat je dingen moet doen waarvoor je eigenlijk nog te jong bent.

Soms zeggen ze dat je dat aan niemand mag vertellen, of dat het een geheim is. Maar dat is niet zo.

Info voor kids

Ben je jonger dan 12 jaar?
Hier vind je alle informatie op een duidelijk beschreven manier.
 Klik hier

Info voor jongeren

Voor jongeren vanaf 12 jaar. Hier gaan we dieper in op kindermishandeling bij tieners.

 
 

Klik hier

Volwassenen

Iedereen met vragen, een vermoeden of ongerustheid i.v.m. kindermishandeling kan in alle discretie beroep doen op onze centra in  Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Lees meer
 

Onze Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Portfolio name
VK Antwerpen

Prof. Claraplein 1
2018 Antwerpen
tel: 03/230.41.90
fax: 03/230.45.82
e-mail: info@vkantwerpen.be
Portfolio name
VK Mechelen

Maurits Sabbestraat 119
2800 Mechelen
tel: 015/20.21.31

e-mail: info@vkmechelen.be
Portfolio name
VK Turnhout

Koningin Astridlaan 54
2300 Turnhout
tel: 014/42.22.03
fax: 014/42.18.66
e-mail: info@vkturnhout.be
 

Info

The ‘Confidential CAN Centre‘ (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) is a multidisciplinary centre for help and assistance in cases of suspected child abuse, - neglect or sexual abuse (CAN).
The Centre is acknowledged by the Flemish Government (Welfare Department).

Everybody who is concerned about the possibility that a child is victim of CAN can report it.  Each report is considered confidential information and the anonymity of the report can, if necessary, be guaranteed.
Help is free and preferably offered without any judicial intervention.
Le Centre de médecin confidentiel (‘Vertrouwenscentrum Kindermishandeling’) est un centre reconnu par le Ministère flamand pour pourvoir de l’Assistance en cas des sévices, de la négligence et de l’abus sexuel des enfants.

Le Centre de médecin confidentiel a la mission d’accueillir des rapports de soupçons des sévices et/ou de la négligence ou de l’abus sexuel des enfants. Chaque personne (professionnel ou non) peut nous contacter quand il y a de tels soupçons. La personne qui fait rapport d’un soupçon peut rester anonyme et l’assistance offerte est gratuite.
Notre conviction est que de préférence l’assistance a lieu sans intervention par des instances judiciaires.
El Centro de Confianza Maltrato de Menores es un Centro de atención al maltrato de menores, a la negligencia, y al abuso sexual de menores, reconocido por el Ministerio flamenco de Familia y Bienestar

El Centro de Confianza tiene la misión de recibir avisos de sospecha de maltrato y/o negligencia o abuso sexual de menores.
Todo el mundo puede dirigirse hacia el centro con esa clase de preguntas. Usted puede permanecer en el anonimato y la asistencia ofrecida es completamente gratis.
Çocuk İstismarı Güven Merkezi (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) Flaman Hükümeti Aile ve Refah Bakanlığı tarafından tanınmı#1;, Çocuk İstismarı, İhmali ve çocuklara yönelik cinsel İstismara kar#1;ı bir Yardım Merkezi’dir. Çocuk İstismarı Güven Merkezi (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) çocuklara kar#1;ı istismar ve/veya ihmal veya cinsel istismara ili#1;kin ku#1;ku yaratan bildirimleri ara#1;tırmakla görevlendirilmi#1;tir. Herkes bu türlü sorularla bize ba#1;vurabilir. Bildirimlerin anonim yapılması mümkündür ve yapılan yardım ücretsizdir.
مركز معترف به من قبل وزارة الأسرة ورعاية الطفل الفلامانية Vlaamse Ministerie voor Gezin en Welzijn وذلك في مجال تقديم المساعدة لقضايا تعرّض الأطفال لسوء المعاملة، والاعتداء الجنسي و / أو الإهمال الأسري. إنّ الـ Vertrouwenscentrum Kindermishandeling مؤسسة يمكن تحريكها، وبطريقة غير منظورة إذا لزم الأمر، عندما يبدي شخص ما مخاوفا بشأن طفل (أو أطفال) داخل أسرة معينة. إنّ الـ Vertrouwenscentrum Kindermishandeling يعنى بالبحث فيما لو كانت ثمة مبررات لهذه المخاوف ومناقشتها مع الوالد(ين)، ومع الطفل إذا لزم الأمر. هذه الخدمات تقدم بصورة مجانية.

Nieuws

25.08.2014

Medewerkers van het VKA schreven een boek over individuele weerbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid.


Lees meer

Boek 'Waarheid, durven... trauma. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren (Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, nr. 7) '

25.08.2014

Over het boek
In de media, in scholen en bij vertrouwenscentra kindermishandeling komen er de laatste tijd meer en meer situaties aan het licht van seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen en jongeren op andere kinderen.
Dergelijke gebeurtenissen lokken heftige reacties uit bij ouders, opvoeders en de omgeving zoals onder meer uit de media blijkt.
Achter deze onthutsende feiten gaan steeds verschillende verhalen schuil : het verhaal van de betekenis voor jongeren en hun ontwikkeling, het verhaal van de impact op ouders en het verhaal van het tumult op de school. Dit boek besteedt ruim aandacht aan de effecten van het seksueel grensoverschrijdend gedrag op alle betrokken partijen.
Deze verschillende verhalen getuigen allemaal van verwarrende emoties en complexe dynamieken. Er spelen soortgelijke parallelle processen bij kinderen, ouders en scholen. Juist deze gemeenschappelijke processen bieden de mogelijkheid om op zoek te gaan naar herkenning en verbinding.
Gegroeid vanuit de praktijk en de ervaringen van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gaat het boek verder in op hulp én kansen op herstel voor kinderen, ouders en hun omgeving.

Over de auteur(s):
Stef Anthoni is Algemeen Directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Antwerpen. Inge Vanderstraete is medisch directeur op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Els Swolfs is coördinator op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Turnhout.

 

ISBN: 9789044130584
Aantal Pagina's: 79
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 13
Uitgever: Garant Uitgevers nv

22.09.2011

De medewerkers van het VKA gaan in dit boek dieper in op enkele specifieke aspecten  mbt het behandelen van gezinnen waarbij kindermishandeling wordt vastgesteld.


Lees meer

Boek 'Hulpverlening bij kindermishandeling. Over individuele weerbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid (Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, nr. 5)

22.09.2011

Over het boek:
Hulpverlenend optreden bij acute situaties van kindermishandeling stelt hoge eisen aan hulpverleners en zorgverlenende organisaties. Men dient oog te hebben voor de verwachtingen van de slachtoffers, hun gezinnen en families. Maar ook de verwachtingen en kritische bedenkingen van een veranderende samenleving spelen mee. De kwetsbaarheid van de slachtoffers wordt weerspiegeld in de kwetsbaarheid die men ziet bij ouders, broers en zussen, bij hulpverleners, in andere culturen, bij organisaties en systemen waar seksueel grensoverschrijdende gebeurtenissen plaatsvinden. Dit plaatst de samenleving voor nieuwe uitdagingen op het vlak van hulpverlening, de samenwerking met andere organisaties en het wettelijke kader dat daarbij bepaalde zaken mogelijk maakt, andere bemoeilijkt.

In dit cahier worden een aantal nieuwe pistes ontwikkeld die inspiratie kunnen leveren bij deze vragen. Het gaat over het wettelijke kader rondom de aanmelding van misbruik en de uithuisplaatsing van daders, over de mogelijkheden met mentalisatiegerichte therapie voor slachtoffers van misbruik, over de impact van de onthulling van seksueel misbruik op het begeleidersteam binnen een residentieel opvangcentrum voor kwetsbare kinderen en jongeren en de wijze waarop in een dergelijke omgeving met diverse instanties (teamleden, jongeren, ouders en buitenwereld gewerkt) kan worden en over het zoeken naar cultuursensitieve hulpverlening aan allochtone cliënten.

S. Anthoni (Red.)

ISBN: 9789044127836
Aantal Pagina's: 0
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 19,10 Uitgever : Garant Uitgevers nv
 

08.02.2014

Een boek over lichamelijkheid en seksualiteit bij jonge kinderen. Geschreven door ons team van kindertherapeuten.


Lees meer

Boek 'Doktertje spelen'

08.02.2014

Seksualiteit en kinderen, het lijkt niet samen te horen. Toch maken kinderen ook op dit vlak een ontwikkeling door. Ze ontdekken hun eigen lichaam en dat van anderen. Ze zijn nieuwsgierig naar het verschil tussen jongens en meisjes. Ze spelen vadertje en moedertje of doktertje. Het hoort allemaal bij groot worden.

In een kleuterschool doen zich dagelijks situaties voor die verwijzen naar de seksuele ontwikkeling van kleuters. Sommige situaties passeren, andere roepen vragen of zelfs zorgen op. Op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA) krijgen we verschillende meldingen per jaar van kleuterscholen die zich zorgen maken over seksueel gedrag bij kleuters. Ze vragen wat normaal is en wat niet en hoe te reageren ten aanzien van de kinderen en ouders. Vaak ontstaat er heel wat commotie bij de verschillende betrokkenen en dreigt de impact hiervan op de kinderen grote proporties aan te nemen.

Hoe gaat onze huidige maatschappij om met het thema seksualiteit en wat is de mogelijke impact hiervan op onze kinderen? Wat mogen we verwachten van een normale psychoseksuele ontwikkeling en meer bepaald bij kleuters? Wanneer worden er grenzen overschreden en hoe kunnen we dit begrijpen? Wat is de impact hiervan op ouders? Hoe kan een kleuterschool op een constructieve manier hiermee omgaan?

Met dit boek willen de auteurs hun visie en ervaringen delen met anderen. Ze hopen hiermee tegemoet te komen aan de vele vragen bij kleuterscholen over het thema seksualiteit bij jonge kinderen. Ook buitenschoolse voorzieningen waar kleuters samen komen, ouders en hulpverleners in het algemeen kunnen in dit boek antwoorden vinden over dit thema.

Dit boek is eveneens verkrijgbaar als e-book.

OVER DE AUTEURS

Alle auteurs zijn verbonden aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen en hebben een jarenlange ervaring in het werken met jonge kinderen die seksueel ongepast en/of grensoverschrijdend gedrag stellen naar andere kinderen.

REVIEWS

"Dit boek is een cadeau voor ieder die met jonge kinderen werkt. Vanuit vele voorbeelden bouwen de auteurs inzicht en de beste aanpak op, met veel kennis en gevoel voor wat de realiteit is van een klasgroep en een gezin." - Peter Adriaenssens in het Woord vooraf

"De auteurs van dit boek leveren sterk werk door de helderheid waarmee ze deze boodschap overbrengen: veel van wat ons verbazen kan in het gedrag van het kleine grut is heel normaal. En toch gaat dit boek vooral over de grens die tegenwoordig midden in de aandacht staat: tot waar is het normaal, vanaf wanneer is het grensoverschrijdend, en hoe weten we of het verwijst naar seksueel misbruik? Onderwijs wordt er steeds vaker mee geconfronteerd en het kan leiden tot passionele debatten tussen ouders en school of opvoeders. ” - Peter Adriaenssens in het Woord vooraf

“Kleuters die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen: ze halen tegenwoordig het nieuws. Al blijkt het bij nader inzien nogal mee te vallen met die perverse ukken. Er is niets nieuws onder de zon, behalve dit: bangere ouders en leerkrachten in de greep van twijfel. ” - De Standaard [19/06/2013]